En digital handbok för Minex Crew

Oavsett om du är Crew eller inte, så är du hur som helst intresserad av hur vi på Minex sköter våra Human Resources, hur vi hanterar regelbrytare eller kriser.

Denna digitala handbok är öppen för alla, precis det som Minex står för. Vi har ingenting att gömma, ingenting att skymma. Alla straff vi belägger skall ske rättvist under reglernas grunder på rättvisa värderingar.

I denna handbok utger vi också i detalj vilka behörigheter vår personal har. Åtkomst är en viktig fråga för oss, både på gott och ont. Med rätt behörigheter kan vår personal använda sin yttersta förmåga till att förbättra verksamheten utan att de begränsar dem.

Jag hoppas att ni finner handboken informativ, rättvis och komplett för hur vi sköter saker på den här servern.

Emil Hällgren