Grupper & Behörigheter

HR på Minex Network

Huvud Administratör

Sekundärt ansvarig för projekt. Sköter även administrativt arbete.

Administratör

Sköter administrativt arbete.

Senior Byggare

Leder byggprojekt.

/sc
/kick
/warn
/mute
/unmute (sina egna mutes)
/gamemode
/fly
/build
/clearchat
Samma förmåner som Platinum
WorldEdit
VoxelSniper
WorldGuard
Towny Region Admin

Byggare

Bygger konstruktioner med operativ användning.

/sc
/kick
/warn
/mute
/unmute (sina egna mutes)
/gamemode
/fly
/build
/clearchat
Samma förmåner som Platinum
WorldEdit
VoxelSniper
WorldGuard
Towny Region Admin

Senior Moderator

Kan Minex ut och innantill. Samma arbetsuppgifter som Moderator.

/kick
/warn
/mute
/ban
/unmute
/unban
/towny spy
/msgspy
/sc
/socialspy
/commandspy
/tp
/tphere
/vanish
/alert
/unwarn
/clearchat
Samma förmåner som Platinum
LWC Admin
CoreProtect Admin
Towny Region Admin

Moderator

Löser problem för spelare. Besvarar meddelanden. Ser till att alla regler följs.

/kick
/warn
/mute
/ban
/unmute (sina egna mutes)
/unban (sina egna bans)
/towny spy
/msgspy
/sc
/socialspy
/commandspy
/tp
/tphere
/vanish
/unwarn (sina egna warns)
/clearchat
Samma förmåner som Platinum
LWC Admin
CoreProtect Admin
Towny Region Admin

Chattvakt

Besvarar frågor och meddelanden från spelare. Ser till att alla sköter sig i chatten.

/kick
/warn
/mute
/ban
/unmute (sina egna mutes)
/unban (sina egna bans)
/towny spy
/msgspy
/sc
/unwarn (sina egna warns)
/clearchat
Samma förmåner som Platinum