Office 365

HR på Minex Network

Vi använder oss av Office 365 for Business för att planera och organisera vårt arbete i Crew. När du är medlem av Build Team, Media Management Team eller Developer Team kommer du att få en användare på den plattformen och dessa appar kan du få användning av:

Word
Outlook
OneDrive
Kalender
Planner
Teams
Forms
Word

Word används för att skriva textdokument. Oftast för planering. Du kan dela dokument med andra i Crew och redigera i realtid så att andra ser förändringen i dokumentet.

Outlook

Outlook är appen du använder för att hantera din E-post (@minexnetwork.com)

OneDrive

OneDrive är en lagringsenhet. Alla i Crew har 1TB var på OneDrive där de sparar alla filer från Office och annat.

Kalender

Kalendern används för att planera och få en överskådlig blick över vilka projekt vi har igång. Både för att inte missa dead-lines och för att minska stress.

Planner

Planner används för att organisera projekt och fördela arbete över teamet. Ni kan lägga upp allt som ska göras i ett projekt, deligera vem som gör vad och i detalj vad varje projekt innebär på ett snabbt och smidigt sätt.

Teams

Teams är som en blandning av OneDrive, Skype och Discord. Det är en väldigt bred plattform som gör det enklare att chatta och snacka samtidigt som man arbetar med diverse projekt.

Forms

Forms används för att anpassa ansökningsformulären till Crew, samt för att läsa de ansökningar som kommit in.