Rekrytering

HR på Minex Network

Bra att tänka på

  • Straff varierar från fall till fall. Beslutet ska fattas baserat på hur situationen ser ut. Målet är att förebygga att liknande sker igen, inte att direkt straffa användaren. I vissa situationer straffar vi direkt. Detta är någonting som tar tid att känna in, och det handlar om träning.

  • Vi arbetar som ett team. Prata med andra i Crew så ofta du kan. På så sätt blir det enklare att samarbeta i olika situationer.

  • Minex Hjälpcenter/Wiki innehåller många bra guider för hur saker fungerar.

  • Läs noga igenom regler. Om du har några frågor eller funderingar om en specifik regel, kontakta en senior moderator.

Sidor att läsa igenom

Viktiga funktioner

Dessa saker skall en Senior Moderator eller en Administratör gå igenom med varje ny medlem i Crew.

  • CoreProtect

  • Staffchat

  • Crimex, Bans, Mutes, Warns och Kicks

  • Socialspy

  • Vanish

  • Chestex