Bestraffning

Kriminalhantering

Kalkylera straff vid regelbrott

Har du svårt att gradera ett regelbrott mellan skalan Lätt, Medel och Grovt kontakta en Senior Moderator eller en Administratör.

Lätt/Litet

Medel

Grovt

Första gången

Varning/Tillsägelse

Ban: 1-7 dagar

Ban: 30 dagar

Andra gången

Varning/Tillsägelse

Ban: 7-14 dagar

Ban: Permanent

Tredje gången

Ban: 1-7 dagar

Ban: 30 dagar

Ban: Permanent

Fjärde gången

Ban: 30 dagar

Ban: Permanent

Ban: Permanent

Metoder

Tillsägelse: Används för att hänvisa spelaren till att göra rätt sak, istället för att med- eller omedvetet bryta mot en regel.

Utkörning: Används för att visa var skåpet ska stå. Går att använda om en spelare är i vägen, eller ej lyssnar på direktiv.

Varning: Används för att visa att "nu gick du för långt", och att ett sådan handling kan leda till grövre straff om det fortsätter.

Mute: Används för att få tyst på en person som missbrukar chatten på något sätt.

Skadestånd: Används för att kompensera om en spelare t.ex. begått mord, bedrägeri, utnyttjat support eller farmer eller begått skadegörelse.

Temporär bannlysning: Används för att blockera en spelare från att använda servern under en viss period.

Permanent bannlysning: Används för att blockera en spelare från att använda servern permanent.