Metoder

Kriminalhantering

Metoder

Tillsägelse: Används för att hänvisa spelaren till att göra rätt sak, istället för att med- eller omedvetet bryta mot en regel.

Utkörning: Används för att visa var skåpet ska stå. Går att använda om en spelare är i vägen, eller ej lyssnar på direktiv.

Varning: Används för att visa att "nu gick du för långt", och att ett sådan handling kan leda till grövre straff om det fortsätter.

Mute: Används för att få tyst på en person som missbrukar chatten på något sätt.

Skadestånd: Används för att kompensera om en spelare t.ex. begått mord, bedrägeri, utnyttjat support eller farmer eller begått skadegörelse.

Temporär bannlysning: Används för att blockera en spelare från att använda servern under en viss period.

Permanent bannlysning: Används för att blockera en spelare från att använda servern permanent.