Överklagan på bannlysning

Kriminalhantering

Processen

För att en överklagan skall bli godkänd krävs det att spelaren är oskyldig. För att säkerställa detta på ett rättvist sätt måste minst 1 av följande kriterier kunna användas som försvar till bannlysningen:

 • Media (Bild, video, röstinspelning)

 • Opartiskt vittne.

 • Personal som vittnar.

Om inget av dessa kriterier går att säkerställa skall spelaren förbli bannlyst under den period som personal har bestämt.

Kompensering

Om en överklagan godkänns skall spelaren kompenseras. Kompensationen avgör en operatör. Exempel på passande kompensation för utvalda bannlysningar är:

 • Felaktigt bannlyst 5 timmar:

  • 1 SuperCrate nyckel

 • Felaktigt bannlyst: 2 dagar:

  • 1 MegaCrate+ nyckel

 • Felaktigt bannlyst: 1 vecka

  • 2 MegaCrate+ nycklar

  • Presentkort Minex Store 100 SEK.

Notera att dessa inte är universella. Kompensationen skall anpassas från fall till fall och går aldrig att bestämma i förväg.