Arbetsmiljöpolicy

Policy

Denna plattform justerar rättigheter och skyldigheter för personal. Den berättar hur arbetsmiljön skall se ut och vilka normer vi arbetar under. Det är viktigt att allt hanteras på rätt sätt och att varje fall ses som individuellt, därför måste denna policy tolkas från fall till fall.

Förutsättningar för arbete:

Ingen diskriminering. Ingen rasism. Inga sexuella trakasserier eller påhopp. Tillåtelse till de verktyg som krävs för att utföra tilldelat arbete. Tillåtelse att utvecklas utifrån verktyg, diskussion och egna erfarenheter. Tillåtelse att vara sig själv.

Skyldigheter för arbete:

Utföra tilldelad arbetsuppgift under bestämd tid. Utveckla synsätt och arbetssätt. Behandla användare utifrån riktlinjer och spelregler. Behandla personal utifrån riktlinjer och spelregler. Använda verktyg för att förbättra verksamheten, ej försämra, inskränka eller förstöra.

Användarbemötande

Minex Crew ska bemöta användare med stor respekt, hängivenhet och rättvisa. Varje ärende ska tas på stort allvar och vi ska tillsammans se till att våra användare möts med största möjliga professionalitet.

Användarna är också våra kunder, det är de som är vårt leverbröd. Utan dessa existrerar vi inte. Utan dessa finns vi inte. Dessa ska tas till vara och bevaras.